MARIASKOLAN


KRISTEN FRISKOLA I UMEÅ


bild

Du är välkommen till Mariaskolan!

Mariaskolan är en friskola på Mariehem i Umeå som funnits sedan 1994. Vi har kunskapsglädje och en varm kristen miljö - här utforskar vi tillvaron från en trygg utgångspunkt

Vi är en mindre F-6-skola med stor personaltäthet. Rektorerna på Mariaskolan har tillsammans över 40 år av erfarenhet från skolvärlden, från förskoleklass och upp till universitetsnivå, och har jobbat med elever från alla samhällskikt och inriktningar. Ditt barn kommer att bli sett med sina behov och färdigheter. Personalen är engagerad och villig att lära ut, att hjälpa till så eleverna kan inhämta kunskaper, med läroplanerna och skol-lagen som grund. Nu under våren får alla elever från åk 3 och uppåt en egen dator för skolarbete.

Du är välkommen att ta kontakt eller att göra ett studiebesök!
Mail: rektor@mariaskolan.se
Mobil: 076-7688863 (rektor)

Vi finns på Mariehems centrum!

Här kan du ladda ner skolans anmälningsblankett

deckaren