MARIASKOLAN


KRISTEN FRISKOLA I UMEÅ


KRISTEN PROFIL

Mariaskolan har en kristen grund, men är inte knuten till någon speciell kyrka, församling eller samfund. Den kristna grunden kommer bl a fram när det gäller synen på alla människors lika värde och att visa kärlek och respekt mot sina kamrater. I klassrummet startar vi varje dag med en samling, som vi kallar morgonandakt.

Förutom den ordinarie religionsundervisningen har vi en lektion kristendomsundervisning per vecka. Eleverna får då möjlighet att lära sig vem Jesus är och vad han gjorde. De förstår då mycket av de tankar och värderingar som vårt samhälle vilat på under hundratals år. De förstår då t ex varför vi firar påsk och jul, något som många barn och ungdomar, som gått i andra skolformer inte har en aning om.

bild